• +65 91784466
  • info@dolford.com.sg

团购信息

团购信息:

散装:

1) 豆皮、豆干、素鸡 4.5/KG (1KG/包)

2) 凉皮 4/KG (1KG/包)赠送面筋

3) 卤水老豆腐 1/块 (500g/块)

4) 豆卜 1.2/包 (10片/包,150g)

5) 蛋豆腐 0.25/条 (130g/条)

真空包装:250g/包

6) 豆皮、豆干 1.5/包

7) 素鸡、麻辣香干1.8/包;

8) 卤水豆腐、客家豆腐 1/盒 (400g/盒)

  • 全岛满50元送货到门
  • 请至少在用货前一天的6:00PM之前发来订单信息至91784466
  • 订单信息包含:货量、收货地址(街道、大牌/公寓、门牌)、邮编、联系人、电话。  • SITE BY AG
    Copyright © 2016 | Dolford Food Manufacturing Pte Ltd. | All rights reserved.